Aseptische productie en formulering zijn één grote uitdaging: foutloze productie en vrijgifte, documentatie, procesontwikkeling, kwalificatie van personeel, automatisering en validatie van productieprocessen, aseptische handelingen en nasterilisatie. Ga er maar aan staan!

Doelgroep
QA officers/managers, supervisors productie, registratieprofessionals.

Onderdelen

  • Sterilisatieprocessen
  • Bescherming van product en personeel
  • Kwaliteitsborging van aseptische processen
  • Deviaties en product vrijgifte
  • Kwaliteitscontroles op steriele verpakkingen
  • Trends in aseptische productie

Investering
€ 495,- inclusief studiematerialen, docenten, begeleiding praktijkcases en/of rollenspellen, catering (thee/koffie en lunch).

Docenten/moderatoren
Docent: dr. Ruud Santing; keynote speaker: nog niet bekend.

Locatie
Bilthoven Biologicals (Bbio), Bilthoven.

Datum
13 april 2023.

Bijzonderheden

  • Bedrijfsrondleiding en demonstraties in een productieomgeving.
  • Rollenspel over het vrijgeven van geneesmiddelen na afwijkingen in de processen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden.