Leergang
Industriële Farmacie

De Leergang Industriële Farmacie biedt tweedaagse interactieve modules
waarin diverse thema’s en relevante processen aan bod komen:
logistiek en grondstoffen; aseptische productie en formulering; farmaceutische analyses; registratie van geneesmiddelen; verpakking en distributie; biosimilars (module in ontwikkeling). De modules zijn los van elkaar te volgen, maar ook uitstekend te combineren, naar wens van de deelnemer.

De Leergang Industriële Farmacie biedt verdieping en praktische ervaring middels werkplekbezoeken, discussie met (internationale) experts en bespreking van bijzondere praktijksituaties bij gastbedrijven. Een verdere verdieping en verankering wordt geborgd middels praktische casussen en/of rollenspellen.

De Leergang Industriële Farmacie heeft vorm gekregen rondom de moderne ICH-richtlijnen Q8 (farmaceutische ontwikkeling), Q9 (risicomanagement) en Q10 (farmaceutische kwaliteitssystemen) en schenkt derhalve veel aandacht aan het verminderen van menselijke fouten en het bedenken van slimme en efficiënte correctieve en preventieve actieplannen. Elementen van Lean Six Sigma en Agile zijn door de leergang geweven.

Praktijk centraal

Goed begrip van werkprocessen én regelgeving is essentieel voor foutenreductie en efficiëntie-verbetering. Deelnemers gaan actief de theorie gebruiken in praktijkcases.

Innovatieve aanpak

Alle belangrijke elementen in de totale procesgang worden door de deelnemers gebruikt om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten voor procesoptimalisatie.

Unieke kennisuitwisseling

Praktijksituaties, opgelost in rollenspellen bij gastbedrijven, samen met vakexperts.

Farma-gastbedrijven

Rondleidingen, cases, presentaties en toetsing vinden plaats in de herkenbare werkomgeving van gastbedrijven uit de industriële farmapraktijk.

Accreditatie in aanvraag

Formele erkenning van de diverse modules én de gehele leergang is in aanvraag bij relevante organisaties en de nationale overheid.